Mateřská škola Lvíček Lomnice nad Popelkou

Řekni mi, já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to dělat a já pochopím“.

AKTUALITY

Provoz MŠ bude obnoven 12.4.2021 pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (tj. pro děti narozené do 31.8.2015).

Podmínky provozu od 12.4….ZDE

Informace k zápisu do 1. roč. ZŠ…ZDE nebo na stránkách www.zstgmlomnice.cz.

V případě potřeby volejte ředitelku školy – mobil: 607 233 690

ZÁPIS DO MŠ 10. – 14.5.2021

Informace k zápisu…ZDE

Informace k distančnímu vzdělávání...ZDE

 

Rady pro domácí karanténu…ZDE

Žádost o ošetřovné při péči o dítě si zákonný zástupce dítěte stáhne z webových stránek OSSZ, vyplní, vytiskne a předá svému zaměstnavateli (tiskopis: Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část), který jej potvrdí a odešle datovou schránkou  na OSSZ Semily.

Mimořádné opatření – v případě mimořádných situací s onemocněním COVID-19 postupuje škola podle pokynů KHS a dbá na dodržování všech aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených na dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně vládou České republiky.

 

 

 

Mateřská škola Lvíček

Josefa Kábrta 209
512 51 Lomnice n. Pop.

Telefon

Tel: 481 67 15 25
Mobil: 731 495 159

Provozní doba

6,30 – 16,00 hod.

Pedagogové

  • Ludmila Zákoutská
  • Jana Chlumová
  • Markéta Hlavová
  • Bc. Jana Ludvíková